Parama

Gerb. Tėveliai

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas Lietuvos gyventojai gali išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi iki 2 % paremti pasirinktą ūkio subjektą.

2017 metais mokyklą rėmė UAB „Žiemagra“, Žeimelio ž. ū. bendrovė, mokyklos buvusi mokinė Vida Mikužytė-Varanauskas, šiuo metu gyvenanti JAV. Lėšų mokykla gavo ir iš 2 proc. gyventojų pajamų.
Iš gyventojų 2% paramos lėšos skiriamos periodiniams leidiniams ir bibliotekos knygų fondo papildymui, įsigyti sportiniai marškinėliai su gimnazijos atributika, tušinukai gimnazijos reprezentacijai, dekoracijos aktų salės papuošimui. Taip pat iš šių lėšų apmokėta Žeimelio gimnazija.lt domenas, sumokėta už brandos egzaminų lyginamąją analizę, įsigytos priemonės renginiams.
UAB „Žiemagra“ lėšos skirtos aktų salės kėdėms įsigyti. Aktų salė tapo mobili, patogesnė vesti renginiams.
Žeimelio žemės ūkio bendrovė lėšų skyrė mokinių kalėdinio karnavalo prizams.
Jau kelinti metai mokyklą remia buvusi mokinė Vida Mikužytė-Varanauskas, šiuo metu gyvenanti JAV. Parama skirta naudoti mokyklos nuožiūra.
Rėmėjų dėka geriname mokinių poreikių tenkinimą, visuomenėje reprezentuojame Žeimelio gimnazijos vardą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą,  ir prašome prisidėti prie paramos šiais metais.

Jums nutarus iki 2 % savo pajamų mokesčio skirti mokyklai reikia užpildyti specialią formą FR0512 internete arba ją pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

* Paramos gavėjo pavadinimas: Pakruojo r. Žeimelio gimnazija
* Mokyklos kodas: 190067284
* Mokyklos adresas: Vytauto Didžiojo 8, Žeimelis, LT-5232, Pakruojo rajonas
* Banko pavadinimas: AB DnBNORD bankas
* Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT344010045600018320
* Banko kodas: 40100
 Būtina deklaruoti iki gegužės 1 d.

Mokyklos bendruomenės vardu: gimnazijos direktorė  Vilma Kaminskienė